Bbach Ansambl

Bbach Ansambl aka Bbach Ensemble je moj kantautorski projekat sa pseudonimom Bbach. Objašnjenje ovog izbora je da je Bah devojačko prezime moje majke, a samim tim i mog dede, koji je sredinom 20. veka bio značajna ličnost u kulturnom životu Apatina i Sombora. Stevan Bach je bio direktor muzičke škole u Apatinu, zapaženi dirigent hora Apatinskog hora „Jedinstvo“, sa kojim je hor zabeležio mnogo uspeha. Veliko slovo B sa dodanim malim b, što je snizilica u muzičkom ortografskom zapisu simbolizuje klarinet koji je najčešće zastupljen u klarinetskoj literaturi, klarinet „in Bb“. Iz svega ovoga nastaje pseudonim Bbach. Kao jedna od centralnih instrumentalnih figura je upravo klarinet, kroz kombinaciju različitih žanrova kao što su hard rock, pop, džez, ambijent, klasična i world music. Izdao sam prvi album pod nazivom „Vitraž“ (2020) za diskografsku kuću „United Soloists“ iz Švajcarske. Izdanje je dostupno na svim digitalnim platformama (Spotify, Deezer, Tidal, YouTube itd)

“Vitraž” je album, koji je došao praktično niotkuda, mada lider i glavni kreator kompletnog projekta pokazuje zavidan nivo znanja, kao i autorsko-izvođačke kapacitete, koji će verujem u budućnosti tek krenuti da se razvijaju. “Vitraž” kao album nije ostvarenje koja se prihvata na prvo slušanje, ali otkriva i nagoveštava, da istaknem još jednom respektabilne potencijale glavnog kreatora i njegovih saradnika.

Podržite moj rad na

Copyright 2023 - Bojan Krtinić

Bbach Ansambl

Bbach Ansambl aka Bbach Ensemble je moj kantautorski projekat sa pseudonimom Bbach. Objašnjenje ovog izbora je da je Bah devojačko prezime moje majke, a samim tim i mog dede, koji je sredinom 20. veka bio značajna ličnost u kulturnom životu Apatina i Sombora. Stevan Bach je bio direktor muzičke škole u Apatinu, zapaženi dirigent hora Apatinskog hora „Jedinstvo“, sa kojim je hor zabeležio mnogo uspeha. Veliko slovo B sa dodanim malim b, što je snizilica u muzičkom ortografskom zapisu simbolizuje klarinet koji je najčešće zastupljen u klarinetskoj literaturi, klarinet „in Bb“. Iz svega ovoga nastaje pseudonim Bbach. Kao jedna od centralnih instrumentalnih figura je upravo klarinet, kroz kombinaciju različitih žanrova kao što su hard rock, pop, džez, ambijent, klasična i world music. Izdao sam prvi album pod nazivom „Vitraž“ (2020) za diskografsku kuću „United Soloists“ iz Švajcarske. Izdanje je dostupno na svim digitalnim platformama (Spotify, Deezer, Tidal, YouTube itd)

“Vitraž” je album, koji je došao praktično niotkuda, mada lider i glavni kreator kompletnog projekta pokazuje zavidan nivo znanja, kao i autorsko-izvođačke kapacitete, koji će verujem u budućnosti tek krenuti da se razvijaju. “Vitraž” kao album nije ostvarenje koja se prihvata na prvo slušanje, ali otkriva i nagoveštava, da istaknem još jednom respektabilne potencijale glavnog kreatora i njegovih saradnika.

Podržite moj rad na

Copyright 2023 - Bojan Krtinić