Ostali projekti

KozArs Festival

Projekat Međunarodnog muzičkog festivala „KozArs“ (lat. Ars – umetnost, veština) zamišljen je kao muzički događaj izvođačko-edukativnog karaktera, koji je četiri puta (tokom 2017., 2018., 2019. i 2021. godine) održan u Republici Srpskoj. Organizatori Festivala su Željko Galonja (predsednik Udruženja za razvoj kulture „Skomrah“), Radost Galonja Krtinić (umetnički direktor) i Bojan Krtinić (organizator i koordinator izvođačkih i edukativnih događaja).

Kozars@2x

Spona

Spona-2 (1)@2x

Spona je muzički sastav čija je ideja spoj balkanske muzike sa elementima flamenka. Sastoji se od šest članova: Dušan Popović Lipovac (gitara) koji je i idejni tvorac, Sara Kutlešić (klavir), Radost Galonja (glas), Katarina Radivojević (udaraljke), Bojan Krtinić (klarinet / udaraljke) David Sič (bas / kontrabas), ova grupa ima ideja da se spoje elementi dve muzičke tradicije područja koje dele sličnu istoriju.

The Elegantones

The Elegantones je event bend koji izvodi instrumentalnu muziku kroz nekoliko različitih žanrova kao što su pop, rok, džez, bluz, latino, flamenko, film i klasična muzika. Članovi su Bojan Krtinić Bbah (klarinet) i Dušan Popović Lipovac (gitara), profesionalni muzičari sa akademskim iskustvom i više od deset godina iskustva u javnim nastupima na manjim i većim scenama širom regiona. Moto koji pokreće bend The Elegantones je: uvek prisutan u pozadini događaja, nikada nametljiv da odvrati pažnju našom glasnoćom, ali kvalitetan da uvek privuče nečiju pažnju…

elegantones

Podržite moj rad na

Copyright 2023 - Bojan Krtinić

Ostali projekti

Kozars Festival

Projekat Međunarodnog muzičkog festivala „KozArs“ (lat. Ars – umetnost, veština) zamišljen je kao muzički događaj izvođačko-edukativnog karaktera, koji je tri puta (tokom 2017., 2018. i 2019. godine) održan u Republici Srpskoj. Organizatori Festivala su Željko Galonja (predsednik Udruženja za razvoj kulture „Skomrah“), Radost Galonja Krtinić (umetnički direktor) i Bojan Krtinić (organizator i koordinator izvođačkih i edukativnih događaja).

Spona

Spona je muzički sastav čija je ideja spoj balkanske muzike sa elementima flamenka. Sastoji se od šest članova: Dušan Popović Lipovac (gitara) koji je i idejni tvorac, Sara Kutlešić (klavir), Radost Galonja (glas), Katarina Radivojević (udaraljke), Bojan Krtinić (klarinet / udaraljke) David Sič (bas / kontrabas), ova grupa ima ideja da se spoje elementi dve muzičke tradicije područja koje dele sličnu istoriju.

The Elegantones

The Elegantones je event bend koji izvodi instrumentalnu muziku kroz nekoliko različitih žanrova kao što su pop, rok, džez, bluz, latino, flamenko, film i klasična muzika. Članovi su Bojan Krtinić Bbah (klarinet) i Dušan Popović Lipovac (gitara), profesionalni muzičari sa akademskim iskustvom i više od deset godina iskustva u javnim nastupima na manjim i većim scenama širom regiona. Moto koji pokreće bend The Elegantones je: uvek prisutan u pozadini događaja, nikada nametljiv da odvrati pažnju našom glasnoćom, ali kvalitetan da uvek privuče nečiju pažnju…

Podržite moj rad na

Copyright 2023 - Bojan Krtinić

Ostali projekti

KozArs Festival

Projekat Međunarodnog muzičkog festivala „KozArs“ (lat. Ars – umetnost, veština) zamišljen je kao muzički događaj izvođačko-edukativnog karaktera, koji je tri puta (tokom 2017., 2018. i 2019. godine) održan u Republici Srpskoj. Organizatori Festivala su Željko Galonja (predsednik Udruženja za razvoj kulture „Skomrah“), Radost Galonja Krtinić (umetnički direktor) i Bojan Krtinić (organizator i koordinator izvođačkih i edukativnih događaja).

Spona

Spona je muzički sastav čija je ideja spoj balkanske muzike sa elementima flamenka. Sastoji se od šest članova: Dušan Popović Lipovac (gitara) koji je i idejni tvorac, Sara Kutlešić (klavir), Radost Galonja (glas), Katarina Radivojević (udaraljke), Bojan Krtinić (klarinet / udaraljke) David Sič (bas / kontrabas), ova grupa ima ideja da se spoje elementi dve muzičke tradicije područja koje dele sličnu istoriju.

The Elegantones

The Elegantones je event bend koji izvodi instrumentalnu muziku kroz nekoliko različitih žanrova kao što su pop, rok, džez, bluz, latino, flamenko, film i klasična muzika. Članovi su Bojan Krtinić Bbah (klarinet) i Dušan Popović Lipovac (gitara), profesionalni muzičari sa akademskim iskustvom i više od deset godina iskustva u javnim nastupima na manjim i većim scenama širom regiona. Moto koji pokreće bend The Elegantones je: uvek prisutan u pozadini događaja, nikada nametljiv da odvrati pažnju našom glasnoćom, ali kvalitetan da uvek privuče nečiju pažnju…

Podržite moj rad na

Copyright 2023 - Bojan Krtinić